actief in de kerk

In onze woonplaats zijn wij sinds 1985 betrokken bij de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP). Afwisselend waren Frans en ik ambtsdrager. Eerst was ik vier jaar wijkouderling, daarna werd Frans voorzitter van de kerkenraad, vervolgens was ik bijna acht jaar ouderling met bijzondere opdracht (spiritualiteit & werving). Sinds 2015 ben ik pianist van het kerkkoor Cantamo, Frans is tenor in dat koor. Twaalf jaar heb ik het leerhuis spiritualiteit geleid, samen met de predikanten Corinne Groenendijk en Jan Soethoudt. In die periode werd ik coördinator van de oec. Thomasvieringen, die ruim twaalf jaar gehouden zijn onder de projectnaam 'Thomas in de Tabor'.

Oecumenisch

Mijn grootste belangstelling ligt op het terrein van oecumene en spiritualiteit. Als intern begeleider en directeur van een oecumenische school heb ik mij erg op mijn plek gevoeld. Ook in de kerk word ik regelmatig gevraagd voor oecumenische activiteiten. Ik leid interkerkelijke quizavonden voor de diaconie (bijv. met een budgetquiz) en het NBG (jaarlijks met de bijbelquiz). Elk jaar begeleid ik de oec. zangmiddag op de vleugel. De eerstvolgende zangmiddag is 21 april, 15.30 u. in de Taborkerk, m.m.v. een band van het Leger des Heils. Verder ben ik mede-initiatiefnemer voor pastorale zondagmiddagvieringen in de Lutherse kerk van Purmerend, het oec. project 'Zin op Zondag'. De eerstvolgende viering is op 26 mei, 16.00 u.

Kerkblad

Uiteraard houd ik ook in de kerk van schrijven. Veel plezier beleef ik aan mijn werk voor het kerkblad Mozaïek. Elke maand houd ik een interview met een of twee gemeenteleden, waarbij ik graag dieper afsteek naar vragen over geloofservaring. Ook zorg ik bij elke editie voor de tekst van de stiltepagina, waar Willeke van den Hoven een eigen foto bij maakt.

Ambtsdrager, coördinator en pianist