Beleidsredacteur en biograaf

EDUSCRIPT helpt schrijven

Beleidsnota's

Als zzp-er van EDUSCRIPT bied ik ondersteuning bij redactioneel werk.

Redigeren boeken en artikelen

Als redacteur lees ik artikelen en boeken na op spelling en interpunctie, maar ook op stijl en leesbaarheid. Opdrachten kunnen rechtstreeks aan mij gegeven worden. Ook kan ik opdrachten doen op verzoek van uitgevers. Zoals gebruikelijk bij redactiewerk reken ik bij het redigeren van boeken een prijs per pagina. Die prijs is afhankelijk van de tijd die naar inschatting per pagina nodig is. Globaal varieert de prijs tussen € 2 en € 5 per pagina. Soms wordt in overleg een totaalprijs voor een compleet boek afgesproken. Daarbij kan ook de vormgeving van het boek door mij gedaan worden. Recent verscheen het boek 'Ongedacht perspectief' waarvoor ik de eindredactie en een deel van de opmaak heb verzorgd.

Beleidsplannen

Als redacteur kan ik scholen, bedrijven en organisaties helpen bij het formuleren van beleid. Daarbij maak ik gebruik van de interviewmethode, waarbij ik allereerst de directie spreek. Vervolgens wordt afgesproken, of er een aanvullend interview met een van de coördinatoren gewenst is. In het onderwijsveld is dat vaak de intern begeleider, een cultuur- of techniekcoördinator.

Het beleidsdocument wordt op deze manier dus een wezenlijk document van de organisatie zelf. Slechts het tijdrovende redigeren wordt uitbesteed.

Vanuit het interview werk ik de beleidsplannen uit volgens het format dat past bij de betreffende organisatie. In de conceptfase wordt het document teruggekoppeld en voorgestelde wijzigingen worden ingevoerd. De definitieve tekst moet uiteraard de instemming van directie, MR of OR hebben.

Jaarverslagen

Inmiddels heb ik ook ervaring opgedaan met het opstellen/redigeren van (sociale) jaarverslagen. Wordt er bijvoorbeeld een periode leiding gegeven door een interim-directie die een voorafgaand jaar niet heeft meegemaakt, dan werkt de interviewmethode uitermate doelmatig om toch een compleet jaarverslag te kunnen presenteren. Hierbij is het mogelijk dat er foto's worden ingevoegd in de tekst, mits deze aangeleverd worden door de organisatie zelf.

Kerkelijke beleidsplannen

Vanuit mijn jarenlange ervaring met het redigeren van kerkelijke beleidsplannen neem ik ook opdrachten vanuit het kerkelijk veld aan. Het kan dan gaan om het redigeren van een beleidsdocument, maar ook is aanvulling vanuit interviews met kerkenraadsleden of predikant(en) mogelijk.

Biografieën

Vanuit EDUSCRIPT kan de interviewmethode ook ingezet worden voor het schrijven van een biografie.

Veel mensen willen (een deel van) hun levensloop vastleggen voor familie, vrienden of kinderen. Soms is daarbij coaching nodig om ordening aan te brengen in het zelf geschreven verhaal. Ook kan het een keus zijn de biografie te laten schrijven door EDUSCRIPT. In beide gevallen is de interviewmethode de basis van het werk.

Interviewprijs

In mei 2016 won ik de interviewprijs van uitgeverij de Zalige Zalm voor een interview in het kerkblad Mozaïek.

Voorbeeld biografie

Een voorbeeld van een biografie is 'Bevrijd door dans'. Via de link BOEKEN is hier meer over te lezen. 

Illustraties biografie

Bij een biografie kunnen eigen foto's heel waardevol zijn. Ook is het mogelijk via EDUSCRIPT passende illustraties te laten maken. Daarvoor wordt samengewerkt met illustratrice Lilly Scheffer. Zij illustreerde ook 'Bevrijd door dans'.

Tarieven

EDUSCRIPT is sinds november 2012 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer is 56528035.

Het uurtarief voor beleidsdocumenten is concurrerend met de standaardtarieven van zzp-ers in onderwijs en bedrijfsleven. Door de kleine-ondernemers-regeling hoef ik sinds jan. 2021 ook geen BTW te berekenen. Dit scheelt maar liefst 21% in de prijs.

Prijzen voor biografisch werk zijn afhankelijk van het aantal pagina's en/of het aantal interview-uren. Uiteraard is informatie vooraf hierbij van essentieel belang. Daartoe is een gratis kennismakingsgesprek mogelijk.

prijs voor beste interview uitgeverij De Zalige Zalm