CWN

Naar Zelhem

Tal en muziek spelen ook een rol in mijn betrokkenheid bij de landelijke oecumenische organisatie CWN.

Vernieuwingsbeweging

Sinds 1981 zijn mijn man en ik betrokken bij deze bruisende vernieuwingsbeweging, die voluit Charismatische Werkgemeenschap Nederland heet. Eerst waren we vooral als deelnemer aanwezig. Geleidelijk zijn wij meer gaan doen in de organisatie. Wij leiden al jaren diverse workshops over geloofsbeleving en gebed. Ook zijn wij al vele jaren actief in het charismatisch pastoraat. Van 2006-2010 waren wij bestuursleden PR & communicatie. Al 20 jaar ben ik een van de vaste pianisten.

Conventies

Centraal in de activiteiten staan halfjaarlijkse landelijke ontmoetingen van vier of vijf dagen, rond Hemelvaart en in de herfstvakantie. Vanaf 1974 werden die bijeenkomsten gehouden op de Bron in Dalfsen, aan de oever van de Vecht. In 2007 zijn deze 'conventies' verplaatst naar conferentiecentrum de Kroeze Danne in Delden. Begin 2020 is besloten de conventies voortaan te houden in De Betteld in Zelhem. Drie conventies in Zelhem moesten echter geannuleerd worden vanwege de coronamaatregelen. De conventies kunnen gewoonlijk rekenen op honderden deelnemers. In het voorjaar komen er 1000-1500 deelnemers, in het najaar ongeveer 400-500. De voorjaarsconventie van 2023 trok 1400 deelnemers. 

Charismatisch

De taal van de CWN is vooral het bijbelse taalveld van de gaven van de Geest, de charismata. Veel mensen komen tot een diepe(re) geloofsbeleving door deze concrete handreikingen van de Heilige Geest. Dat leidt tot blijdschap en een grotere betrokkenheid op kerk en maatschappij. Binnen de CWN is men er dan ook van overtuigd, dat deze gaven vragen om een herontdekking die de kerken kan vernieuwen. Zelf schreef ik het boek Gave Gaven, een praktische uitleg van deze geloofsbeleving. Kijk hiervoor in het menu BOEKEN.

Muziek

De muziek tijdens de landelijke bijeenkomsten (conventies) is veelzijdig, zowel vocaal als instrumentaal, en vooral gericht op lofprijzing en meditatief gebed. Daarbij worden tal van liedculturen geïntegreerd, van Taizé tot Opwekking, van Psalmen voor Nu tot Iona. Klassieke muziekinstrumenten worden afgewisseld of gecombineerd met de percussie en versterking van een band. Jongeren hebben hierbij nadrukkelijk een rol.

Jeugdprogramma

De CWN is sowieso jong. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 32. In het voorjaar zijn er zo'n 400 kinderen en tieners aanwezig. Kinderen nemen vaak hun ouders mee, in plaats van omgekeerd. Er is dan ook een aansprekend jeugdprogramma, georganiseerd door de CWJ - de Charismatische Werkgemeenschap Jeugd.

De Betteld

De Betteld is een ruime christelijke camping in de buurt van Doetinchem, waar jaarlijks meerdere conferenties worden gehouden. Tijdens het verblijf kan een kamer, caravan of chalet gehuurd worden. Ook is het uiteraard mogelijk met eigen tent of caravan te komen. De Betteld ligt in het sfeervolle coulissenlandschap van de Achterhoek, drie kilometer van het dorp Zelhem waar veel winkels en andere voorzieningen zijn. In de omgeving kan volop gewandeld en gefietst worden.

Komende conventie

Van 8-12 mei wordt de komende voorjaarsconventie op de Betteld gehouden. Het thema is 'Goudlijm'. Op de website van de CWN is een teruglik op andere conventies te zien. Aanmelden is vanaf twee maanden voor een conventie mogelijk via de conventielink op www.cwn-cwj.nl

Nog meer

De CWN biedt ook charismatisch-pastorale cursussen, onder de titel SAM, voor theologen en 'leken'. De bijeenkomsten van SAM zijn in Amersfoort en Helvoirt. Zo nu en dan ben ik bij deze cursussen betrokken als inleider. Verder is er een leerstoel charismatische theologie aan de VU. Er is het theologische bulletin Inspirare. In tal van plaatsen zijn er gebeds- en bijbelkringen, die geleid worden door betrokkenen bij de CWN. Bij ons aan huis is er al sinds 1995 zo'n oecumenische kring. Kijk hiervoor bij het kopje 'Sheltergroep'.

Kampwerk

Voor kinderen en tieners zijn er zomerkampen, de Chakikakampen, in het bos en op de Wadden. Voor tieners is er jaarlijks een WinterWonderWeekend als een vorm van uitwisseling met een plaatselijke kerk.

Sheltergroep

Al bijna dertig jaar komt bij ons aan huis de Sheltergroep bijeen, een regiogroep, die zich verbonden weet met de CWN. Op zondagavond om de drie weken is er een programma met zang, bijbellezing, delen en gebed. Christenen van verschillende kerken voelen zich hier verbonden, leven met elkaar mee, bidden voor ieder persoonlijk en de kerken in de omgeving. Belangstelling hiervoor? Neem even contact op. 

Meer informatie: www.cwn-cwj.nl