Over mij

Levensloop - highlights

Als Elisabeth van Waarden ben ik geboren (1950) en getogen in een Amsterdams grachtenhuis bij de Montelbaanstoren. 

Boekbinderij

De boekbinderij van mijn vader bevond zich in het voorhuis. Dit maakte mij vroeg vertrouwd met het bedrijfsleven en een zeker arbeidsethos, maar ook met boeken die zich immers op alle verdiepingen in verschillende fasen bevonden. Schrijven boeide mij van jongs af aan. Er waren genoeg 'dummies' beschikbaar om mijn schrijfkunst te ontwikkelen.

Piano

Ook muziek had al jong mijn hart. Een stijlvolle piano luisterde geduldig naar mijn eerste etudes. Leven was vooral werken in ons calvinistisch familieleven, maar dit leven was nooit zonder bezieling van binnenuit en een groot vertrouwen in gebed voor 'werk bij de voortduur...'. Ook  toen al was economisch succes niet vanzelfsprekend.

Huwelijk

In 1972 trouwde ik met Frans Linger - geboren op een gracht zuidelijk van de Montelbaanstoren én net als ik werkzaam in het basisonderwijs. Wij verhuisden naar een gezellige nieuwbouwwijk in Amsterdam-Noord, waar we twee kinderen kregen, een zoon en een dochter, en betrokken raakten bij kerk, school en buurtwerk. Onze kinderen zijn beiden al een aantal jaren getrouwd en wij hebben vier kleinkinderen.

Onderwijs

Sinds 1985 wonen wij in Purmerend, waar ik van 1990-2012 in het onderwijs heb gewerkt als resp.leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en directeur op achtereenvolgens p.c. basisschool 'De Regenboog' en oec. basisschool Trifolium. Beleidszaken en identiteitsontwikkeling  hebben van meet af aan in het onderwijs mijn interesse gehad.

Schoolleider

Als directeur betrok ik de school bij projecten als 'De Vreedzame School', 'Wetenschap & techniek' en het 'Excellentieprogramma' voor hoogbegaafde leerlingen. Het techniekproject leidde o.a. tot het oprichten van de werkgroep Manuele Intelligentie (MIG), die in 2013 de MiG-KiT ontwikkeld heeft. In dit project was ik tot jan. 2023 actief betrokken....en wellicht liet ik op deze manier nog steeds iets zien van mijn 'bedrijvige' afkomst. Bij dit project raakten veertig basisscholen en vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs betrokken, alsmede zo'n zeventig bedrijven. Samen met mijn collega Ans Gerritsen heb ik in 2021 een koninklijke onderscheiding gekregen voor dit project. 

Spiritualiteit in de stad

Van 1989 - 1991 studeerde ik wijsbegeerte & spiritualiteit aan de VU, samen met Frans en een aantal stadsgenoten. Vanuit die studierichting heb ik binnen het kerkelijk oecumenisch veld veel activiteiten ontwikkeld: een leerhuis spiritualiteit (12 seizoenen), lezingen over meditatie en spiritualiteit, Thomasvieringen, avonden over iconen en workshops over gavengericht vrijwilligerswerk.

Charismatisch

Vanaf 1981 zijn wij als echtpaar betrokken bij de charismatische vernieuwing binnen de kerken. Twee keer per jaar doen we actief mee aan een meerdaagse landelijke ontmoeting in Delden. Lees hierover meer bij de link CWN.

Huidige activiteiten

Op deze website beschrijf ik mijn huidige werk- en vrijetijdsactiviteiten, met de intentie daar anderen over te informeren en bij te betrekken:

- auteurswerk bij o.a. uitgeverij Ekklesia en het Boekencentrum

- redactiewerk bij Eduscript

- projectwerk bij MIG

- vrijwilligerswerk bij de CWN en het NBG

- pianist in Trio Fluvio en kerkkoor Cantamo 

- alt en voorzitter in het Byzantijns Koor Indrik