Intro

Taal en muziek

Taal vormt de kern van mijn activiteiten, maar muziek als 'klanktaal' is daar nauw mee verbonden is. Essentieel in dit alles is voor mij bezieling en geloof.

 

Taal

Taal in brede zin vormt de essentie van mijn werkzaamheden:

- de taal van beleidsstukken, bezield door visie

- de woorden van mijn boeken voor-jong-en-oud, persoonlijk en direct

- de taal van mijn liederen en gedichten, nauw verbonden met de woorden in mijn boeken

- de taal van mijn interviews, o.a. voor kerkblad Mozaïek en mijn eigen bedrijfje Eduscript

- .....en niet in het minst: het Woord van het Boek met een hoofdletter....

 

Muziek

Er is een andere, tweede taal waar ik inspiratie in vind:

- de klank van de piano, die als een harp van de Geest kan  zijn

- de melodieën die zich voegen bij mijn gedichten

- de hemelse samenklank van de Byzantijnse muziek

 

Inspiratiebron

Het zal duidelijk zijn: mijn werkzaamheden, boeken en liederen vinden hun bron in het christelijk geloof. De Bijbel vormt hierbij de rode draad in mijn taal- en werkveld. 

Ik ben dan ook niet alleen auteur - verbonden met een drietal uitgeverijen - en beleidsredacteur bij Eduscript, maar ook vrijwilliger voor het Ned. Bijbelgenootschap.

 

Toegankelijk

Mijn taalgebruik wordt in recensies vaak omschreven als toegankelijk. Hoewel mijn vertrekpunt helder is, wil ik toch breed insteken en schrijven voor iedereen die op zoek is naar zin en samenhang.

Dit kan betekenen, dat ik een biografie schrijf van iemand die op zoek is naar de rode draad in het eigen leven. Het kan ook inhouden, dat ik een beleidsstuk schrijf voor een school, die de eigen missie scherp wil krijgen. De invulling kan ook zijn, dat ik een artikel schrijf om een organisatie in beeld te brengen.

 

Taal en muziek

Hoe dan ook streef ik naar, dat er diepgang en 'muziek' in mijn taalgebruik is te ontdekken. In mijn muzikale activiteiten zoek ik ernaar 'aan te spreken'. Taal en muziek zijn voor mij een onlosmakelijke eenheid.